Energie, lef en betrokkenheid in jouw team. Juist nu.

Hoe is het voor je? Leiding geven in deze tijd? Jij bent degene die begeleidt, coacht, motiveert en eindverantwoordelijk is. Hoe pak je dit nu het beste aan?

Met allemaal verschillende medewerkers, met verschillende thuissituaties en verschillende prioriteiten. Met verschillende ideeën over werk en privé. Wat kun je verwachten en hoe zorg je dat mensen mentaal en fysiek fit blijven? Wat kun jij doen om samenwerking, communicatie en cultuur goed te houden? Juist nu is het tijd om in verbinding te blijven en een positieve werksfeer te creëren. 

Alle medewerkers lef en in actie
Onze RebelGuide helpt jou hierbij! Met de RebelGuide creëren medewerkers zelf duidelijkheid over wat ze nodig hebben om goed te kunnen functioneren. Ook in deze rare situatie. Elke medewerker onderzoekt dit voor zichzelf met behulp van onze RebelGuide. En het blijft niet bij leren, ze komen ook echt in actie!

Elke week komen we digitaal bij elkaar, delen we ervaringen en kijken we wat individuele inzichten betekenen voor de samenwerking. Niet door eindeloos praten maar door actieve werkvormen. Met treffende vragen brengen we het goede gesprek op gang. Komen we samen tot afspraken. Stimuleren we om energie maar ook kwetsbaarheid te laten zien. Doen, doen, doen is onze overtuiging. Juist nu!

Doe wat goed is voor jou
We hebben drie pakketten samengesteld. Jij kiest wat er nu het beste past in jouw organisatie. Natuurlijk kun je onze RebelGuides bestellen. Daarmee heb je de basis te pakken. Onze kennis en expertise erbij? Samen komen we tot maatwerk. Leggen we de focus op jullie uitdagingen. Heb je juist wat meer tijd nu en wil je het grondig aanpakken? Dat kan ook!


Even sparren? Dat kan sowieso! Bel Anique via telefoonnummer 0652238498 of mail naar anique@rebelpoint.nl

Contact

 

Online RebelGuide Programma's 

Onderstaande pakketten zijn voor teams van 5 personen. Bestaat jouw team bijvoorbeeld uit 13 personen? Dan bestel je 3 pakketten. Bestel jouw pakketten nu in de webshop óf klik op contact voor een offerte op maat! Even bellen vinden we ook wel zo leuk!  

RebelGuide Programma bestellen

 

 • RebelGuide
  De RebelGuide bevat informatie en oefeningen die helpen om te doen wat goed is voor jou en om je werk goed te kunnen doen. Zie de RebelGuide als een werkboek dat niet alleen nu, maar ook in de toekomst jouw medewerkers helpt.
 • Elke week een instructievideo per mail
  Het programma in onze RebelGuide bestaat uit vijf thema's. Elke week staat één thema centraal, met vooraf een extra week voor kickoff van het programma en achteraf een extra week ter afronding. In totaal duurt het RebelGuide programma dus 7 weken. In de Kickoff video leggen we uit hoe de RebelMethode in elkaar zit en wat je de komende weken mag verwachten. Wekelijks krijg je een video toegestuurd over het nieuwe thema van de week. In de laatste week blikken we terug en geven we tips over hoe jij ervoor zorgt dat je blijft doen wat goed is voor jou.
 • RebelTest
  Medewerkers ontvangen voor én na het RebelGuide Programma een online RebelTest met stellingen uit onze methode. Zo meten we vooraf per medewerker waar de uitdagingen liggen. Dit vertalen we samen met jou naar de uitdaging op team niveau. De RebelTest wordt achteraf nogmaals gedaan zodat we de impact kunnen meten. 
 • Vragenlijst
  Als aanvulling op de RebelTest wordt de vragenlijst met open vragen door jouw medewerkers individueel ingevuld. Hiermee verkrijgen wij naast inzicht in hoe het er individueel en op team niveau voor staat, inzicht in waar mensen behoefte aan hebben en wat zij zichzelf en het team gunnen.  
 • Individuele voor- en nametingen met medewerker
  Waar de online vragenlijst al veel input biedt, leert de ervaring dat een (online) gesprek met elke medewerker een waardevolle aanvulling is. Medewerkers delen eerlijk hoe zij op dit moment staan en voelen betrokkenheid bij het RebelGuide Programma. 
 • 1-op-1 overleg met RebelMaster
  Wil je een overleg inplannen voor jezelf of een medewerker? Dat kan! Laat ons weten waar je het over wilt hebben en wij zorgen dat je een afspraak krijgt met een van onze RebelMasters. 

Even afstemmen? Dat kan sowieso! Het eerste half uur advies krijg je van ons.
Bel Anique via telefoonnummer 06 52 23 84 98 of mail naar anique@rebelpoint.nl.

Contact

   

Webshop


Geschreven door: Anique Wijnhoud