Nationale Complimentendag

Het is je vast niet ontgaan dat je vandaag verplicht een compliment moet uitdelen en vele complimenten zal ontvangen. Toen je vanochtend op het werk aankwam, stond iedereen je met een verwachtingsvolle blik aan te gapen. We zijn het met je eens dat complimenten niet aan één dag gebonden zouden moeten zijn. Laten we van deze dag gebruik maken om eens stil te staan bij wat complimenten voor ons kunnen betekenen.

Wat is een compliment?

Een compliment is een lovende of vleiende uitdrukking. Iemand kan een compliment geven als uiting van waardering voor het gedrag dat een persoon vertoont. Een compliment kan fungeren als een positieve bekrachtiging en dient als prikkel om het vertoonde gedrag te herhalen. Wat een compliment is, dat wist je vanmorgen vast al wel. Maar bij al die verwachtingsvolle gezichten ben je waarschijnlijk direct achter je bureau gekropen om te broeden op hoe je nou een goed compliment kan geven. Zeggen dat het haar van de notulist prachtig zit, motiveert haar nou niet direct om de notulen van deze week overzichtelijker uit te werken dan die van vorige week.  Dus hoe doe je dat nou, een goed compliment geven?

Voorwaarden van een compliment

Er zijn drie voorwaarden waar een goed compliment aan voldoet:

1. Het compliment moet aansluiten bij het betreffende gedrag dat iemand laat zien. Dit gedrag kan bijvoorbeeld het correct afhandelen van een klacht van een klant zijn. 

2. Het compliment moet snel volgen op het gedrag om het compliment effectief te laten zijn. 

3. Het compliment moet oprecht zijn. Wanneer dit niet het geval is, komt het effect van het compliment te vervallen en kan dit zelfs weerstand oproepen bij de betreffende persoon. Zie deze dag als een kans om eens de tijd te nemen voor het geven van een oprecht compliment, maar ga zeker geen compliment geven omdat dit nou zo nodig op nationale complimentendag moet.

Meerwaarde van complimenten

Het compliment dat je vandaag of morgen geeft, kan je aan de bovenstaande voorwaarden laten voldoen. Maar met één compliment ben je er natuurlijk nog niet. Onderzoek wijst uit dat in allerlei sociale situaties (op het werk en in andere relaties) de volgende vuistregel geldt: 5:1. Tegenover elke vorm van afkeuring of kritiek moeten vijf complimenten of bevestigingen staan (De Groot, 2004). Wanneer deze ratio over het algemeen in verhouding is, lopen de effecten uiteen. Uit onderzoek blijkt dat een compliment mensen helpt bij het oplossen van problemen, het ontplooien van hun mogelijkheden, het leiden van een gezonder en gelukkiger leven en het hebben van aangename relaties (Bannink, 2009). Deze effecten gelden zowel voor de gever als voor de ontvanger. Kortom: complimenten zijn onmisbaar!